Cennik

Wszystkie elementy powinny być rozmontowane i wstępnie oczyszczone z zalegających zanieczyszczeń - w szczególności pozostałości smarów i olejów. W przeciwnym wypadku mogą zostać naliczone dodatkowe koszty, za usunięcie pozostałości. Za elementy pokryte farbą proszkową doliczamy dodatkową opłatę, ze względu na konieczność chemicznego usunięcia farby proszkowej.

 

Każdy element przed pokryciem jest poddawany obróbce strumieniowo-ściernej, tlenkiem aluminium o drobnej gradacji, w celu zapewnienia odpowiedniej czystości i przyczepności powłoki. Czasami po piaskowaniu pojawiają się defekty (pęknięcia, ubytki, dziury), które trzeba zaspawać, wyszlifować i ponownie piaskować - w takiej sytuacji również zostaną naliczone dodatkowe koszty.

 

Większość powłok wstępnie utwardza się w ciągu pięciu dni po aplikacji i dopiero po tym czasie elementy mogą zostać odesłane z powrotem do klienta. Powłoki na układach wydechowych ostatecznie utwardzają się na pracującym silniku, stąd przy ich instalowaniu należy zachować ostrożność. 

 

 

Podane ceny są orientacyjne. Koszt uzależniony jest od powierzchni elementu, jego stanu i stopnia skomplikowania jego konstrukcji.

 

Układy wydechowe


Kolektor wydechowy samochodowy 4 cylindrowy                                                         


Kolektor wydechowy motocyklowy 4w1                                                                            


Tłumik motocyklowy                                                                                       


Obudowa turbo                                                                                                 


Rura o średnicy 30mm                                                                                       


Rura o średnicy 45mm


Rura o średnicy 60mm                                                                                              


Rura o średnicy 75mm                                                                                                       


 

 

Bariery Termiczne,

Zmniejszenie Tarcia

BT = Bariera Termiczna, 

ZT = Zmniejszająca Tarcie


Tłok                                                                                                                            


1 szt do 70mm                                                                                                     


4 szt do 70mm                                                                                                    


1 szt 70-100mm                                                                                                      


4 szt 70-100mm                                                                                         


Komora spalania i zawory od strony tłoka               


1szt do 70mm                                                            


4szt do 70mm                                                        


1szt 70-100mm                                                         


4szt 70-100mm                                                        

 

 


200-400 zł


250-450 zł


100-300 zł


150-250 zł


100 zł/m


150 zł/m


200 zł/m


250 zł/m


 

 

 

 

 


BT lub ZT               BT i ZT  


50 zł                        90 zł


180 zł                     320 zł


60 zł                      110 zł


220 zł                    400 zł


 BT


60 zł


220 zł


70 zł


250 zł

 

 

Do pokrycia głowicy i zaworów od strony tłoka, niezbędne jest dostarczenie uszczelki pod głowicę, może być używana, w celu wyznaczenia komór spalania.

ul. Stanisławowska 65

05-300 Mińsk Mazowiecki

+48 660 978 037

  Info@procoat.pl